Typiskt, din webbläsare stöds inte av oss.

Bara så du vet så kommer vissa funktioner på sajten inte fungera så bra (och andra kanske inte alls) med din webbläsare. Till höger finns några förslag på browsers som vi vet fungerar mycket bättre. Testa gärna att ladda ner någon av dessa.

Personuppgifts- och cookiepolicy för Dplay 

Allmänt

Välkommen till Dplay som är en ny playtjänst på den svenska streamingmarknaden (”Dplay”). Dplay tillhandahålls av Discovery Corporate Services Limited med registrerad address: Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YB ("Discovery", ”vi", "oss" och/eller "vår"). 

Discovery är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter och vi sätter stort värde på din integritet. Denna personuppgiftspolicy (”Policyn”) bildar tillsammans med våra användarvillkor  grunden för hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Det är viktigt att du läser Policyn noggrant så du är medveten om vad du samtycker till. Har du några frågor får du gärna kontakta oss på kundtjänst@dplay.se.

Informationen som vi kan samla om dig 

Vi kan samla in följande uppgifter:

i) information du lämnar i formulär på Dplay, såsom exempelvis när du registrerar dig eller när du ansluter dig till vårt nyhetsbrev eller våra andra tjänster. Ytterligare information kan även samlas in genom andra formulär om du deltar i tävlingar, lämnar kommenterarer, skickar in önskemål eller anmäler problem. 

ii) om du kontaktar oss sparar vi korrespondensen vi kan tänkas ha om Dplay;

iii) om du deltar i eventuella undersökningar samlar vi in och registrerar dina svar; och 

iv) vi sparar även användardata såsom exempelvis trafikdata, platsdata, webbloggar och liknande uppgifter. 

För mer information om ”varför” och ”hur” vi använder dina uppgifter se avsnittet ”Hur vi använder informationen” nedan. 

IP-adress och cookies

För att Dplay ska fungera på bästa sätt kan vi även samla in information om den enhet du använder.  Detta innefattar exempelvis IP-adress, operativsystem, vilken typ av enhet eller mjukvara du använder, hur du använder Dplay och så vidare. Den informationen används sedan för att administrera och optimera våra system. 

Vi delar även med oss en del av ovanstående information till våra samarbetspartners men det rör sig då om aggregerad statistik som sammanfattar våra användares beteendemönster på Dplay och sådana uppgifterna går inte att knyta till någon enskild individ.

Av samma skäl som ovan kan vi även samla in information om din vardagliga internetanvändning med hjälp av cookie-filer som lagras på hårddisken i din dator. Cookie-filer hjälper oss förbättra våra tjänster och leverera en bättre och mer personlig service. Cookies gör det exempelvis möjligt för oss att:

i) uppskatta antalet användare och vilket användningsmönster de har;

ii) lära känna dina preferenser så att vi kan skräddarsy Dplay efter dina intressen;

iii) förenkla och påskynda sökningar du gör i Dplay; och

iv) känna igen dig och använda dina personliga inställningar när du återvänder till Dplay.

Du kan välja att inte tillåta cookies genom att ställa in det i din webbläsare. Om du väljer att neka cookies kommer vissa delar av tjänsten inte fungera. Om du inte aktivt har justerat din webbläsare till att neka cookies kommer våra system automatiskt använda dem. Eftersom i stort sett alla aktörer på internet använder cookies bör du vara medveten om att våra annonsörer också kan använda cookies. För mer information om cookies se avsnittet ”Mer om cookies” nedan.

Hur vi använder informationen

Vi använder dina personuppgifter för följande syften:

i) för att säkerställa att innehåll från Dplay presenteras på ett korrekt sätt på den enhet du använder;

ii) för att kunna tillhandahålla Dplay och våra andra produkter/tjänster till dig; 

iii) för att utvärdera och förbättra våra tjänster och vår teknik för att skapa en så bra tjänst som möjligt för dig; 

iv) för att ge dig information som kan intressera dig (vi använder inte dina uppgifter för marknadsföring om du inte samtyckt till det);

v) för faktureringsändamål och för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig;

vi) för att du ska kunna använda interaktiva funktioner när du väljer att göra det; och 

vii) för att meddela dig om ändringar i våra tjänster.

Marknadsföring

Om du är en ny användare kommer varken vi eller våra samarbetspartners kontakta dig på elektronisk väg i marknadsföringssyfte om du inte gett ditt samtycke till detta.

Om du däremot samtyckt till att ta emot marknadsföring kan vi antingen själva eller genom en samarbetspartner ge dig information om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig. Sådan kontakt kan ske via post, e-post, telefon och andra kontaktvägar. 

Var lagar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna vi samlar in kommer behandlas både inom och utom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES"). I det arbetet kommer dina uppgifter hanteras av personal som arbetar både inom Discovery-koncernen och för våra samarbetspartners. 

Vi överför personuppgifter till följande till länder utanför EES:

- USA

Genom att acceptera denna Policy samtycker du specifikt till att dina uppgifter överförs till länder utanför EES och att de hanteras både av oss, våra koncernbolag och våra samarbetspartners.

Skydd för dina uppgifter

Vi säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda dina uppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust eller ändring och mot obehörigt röjande och missbruk. När vi har fått dina uppgifter kommer vi att använda strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

Överföring av information via internet är inte helt säker. Trots att vi vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för all data som överförs inom Dplay, utan all överföring sker på egen risk. 

Utlämnande av information

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till våra koncernbolag och/eller de samarbetspartners vi har från tid till annan. Lämnar vi ut dina uppgifterna enligt denna punkt kräver vi att våra koncernbolag och samarbetspartners vidtar samma säkerhetsåtgärder som vi själva gör enligt avsnittet ”Skydd för dina uppgifter” ovan. 

Utöver vad som framgår ovan kan vi även lämna ut dina personuppgifter till:

i) en potentiell köpare eller säljare i händelse av att vi säljer eller köper ett företag eller tillgångar;

ii) en tredje part om Discovery eller våra tillgångar förvärvas och användaruppgifter ingår som en del av de överförda tillgångarna; och

iii) myndigheter eller andra om det är nödvändigt för att: 

a. uppfylla någon rättslig skyldighet (inklusive rapporteringsskyldigheter till skattemyndigheterna); 

b. säkerställa att våra användarvillkor och andra avtal följs; 

c. skydda våra rättigheter och egendom; eller 

d. skydda vår, våra användares eller våra koncernsbolags eller samarbetspartners säkerhet. 

Punkt iii) ovan innefattar även en rätt till utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att skydda oss mot bedrägerier och minska vår kreditrisk.

Dina rättigheter

Genom att samtycka till vår behandling enligt Policyn accepterar du att vi använder dina uppgifter på angivet sätt. Du har när som helst rätt att dra tillbaka ett lämnat samtycke.  

Vill du inte längre att vi behandlar dina uppgifter för något specifikt syfte eller vill du att vi ska begränsa någon del av vår behandling, kan du när helst ta kontakt med oss för att informera oss om detta, exempelvis genom att kontakta oss via e-post på kundtjanst@dplay.se. För det fall du invänder mot en behandling som är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla Dplay till dig kommer vi informera dig om det och du har då alternativet att säga upp tjänsten istället.

Du har rätt att en gång per år skriftligen begära och få ut information om vår behandling av dina personuppgifter. Om du anser att någon uppgift är felaktig eller missvisande kan du informera oss om det och vi kan då ändra eller ta bort uppgiften. 

Har du några frågor eller synpunkter får du gärna kontakta oss via epost på kundtjanst@dplay.se. 

Ändringar i Policyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera Policyn. Vi förbehåller oss även rätten att göra avvikelser från Policyn exempelvis vid tävlingar och liknande. Gör vi ändringar eller avvikelser kommer vi informera dig om det på ett lämpligt sätt. 

Handlar det om stora ändringar som är oförenliga med syftet för vilket uppgifterna samlades in kommer vi be dig om ett förnyat samtycke.

Kontakt

Har du några frågor, kommentarer eller synpunkter angående Policyn får du gärna skicka dem till kundtjanst@dplay.se.

_______________________


Mer om cookies:

En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få lagra på din enhet när du besöker en webbplats. Genom cookien är det möjligt för servern att känna igen dig och hålla reda på dina preferenser och inställningar.

Sessionscookies och beständiga cookies

Det finns olika typer av cookies. Vissa finns bara från att du öppnar webbläsaren tills att du stänger den, medan andra sparas under en längre tid. 

Sessionscookies - tillåter webbplatser att hålla koll på vad du gör under ett besök på webbplatsen. De kan ha flera olika användningsområden men ett typiskt exempel är att komma ihåg vad du har lagt i kundvagnen eller se till att du kan hoppa mellan sidor på webbplatsen utan att behöva logga in på nytt.

Sessionscookies raderas när webbläsaren stängs och lagras alltså bara under en kort tid. Av den anledningen är sessionscookies inte lika integritetskänsliga som andra typer av cookies.

Beständiga cookies - lagras på din enhet mellan webbläsarsessioner och gör det möjligt att komma ihåg dina inställningar när du återvänder till en webbplats. 

Det är exempelvis en beständig cookie som gör det möjligt för webbläsaren att komma ihåg ditt användarnamn och andra inställningar mellan gångerna du besöker en webbplats.

Beständiga cookies och sessionscookies delas även upp baserat på vilken funktion de fyller. Dplay använder följande cookies:

i) nödvändiga cookies;

ii) prestandacookies;

iii) funktionscookies;

iv) målinriktade cookies; och

v) cookies från tredje parter.

För mer information om de olika typerna, se nedan.

Nödvändiga cookies

”Nödvändiga cookies” är nödvändiga för att du ska kunna navigera dig runt på Dplay och använda funktionerna, t.ex. för att komma åt annars stängda delar av Dplay. Utan dessa cookies kan vissa begärda tjänster inte tillhandahållas. Dessa cookies samlar inte in information om dig utan de är integrerade i systemen och utan dessa kommer tjänsten inte fungera korrekt.

Vi använder nödvändiga cookies för att:

i) komma ihåg information som du har angett i formulär under tiden du navigerar mellan olika sidor under en session;

ii) komma ihåg alternativet du valt när du slutligen kommer till kassan;

iii) hålla koll på att du är inloggad på Dplay och har rätt att få tillgång till innehållet; och

iv) se till att du behåller samma access och liknande behörigheter när vi gör ändringar i Dplay;

Cookies vi klassat som ”nödvändiga” används inte för att:

- samla information som kan användas för att marknadsföra produkter eller tjänster till dig; eller 

- komma ihåg dina inställningar eller användarnamn efter den aktuella sessionen.

Att acceptera nödvändiga cookies är en förutsättning för att använda Dplay.

Prestandacookies

”Prestandacookies” samlar in information om hur du använder Dplay. Exempelvis vilka sidor du besöker och om du stöter på några problem. Dessa cookies samlar inte in någon information som kan identifiera dig utan all information är anonym och används endast för att hjälpa oss att förbättra Dplay.

Vi använder prestandascookies för att:

i) ta fram statistik över hur Dplay används;

ii) förbättra Dplay genom att mäta eventuella fel som uppstår; 

iii) testa olika utformningar av Dplay.

iv) se hur effektiva våra annonser är (vi använder inte informationen för att rikta annonser till dig när du besöker andra webbplatser); och

v) hålla koll på om du besöker våra samarbetspartners webbplatser och vad du gjorde under ett sådant besök. Våra samarbetspartners kan få del av den informationen för att kunna förbättra sina tjänster men vi låter dem inte använda informationen i marknadsföringssyfte;

Cookies vi klassat som prestandacookies användas inte för att:

- samla information som används för att marknadsföra produkter eller tjänster till dig på andra webbplatser

- komma ihåg dina inställningar eller användarnamn efter den aktuella sessionen; eller

- rikta annonser till dig på någon annan webbplats. 

En del av våra prestandacookies används av utomstående parter för att hjälpa oss i vårt arbete. Sådana parter får inte använda prestandacookies på andra villkor eller för andra ändamål än de som anges ovan.

Prestandacookies är en förutsättning för att Dplay ska fungera på ett bra sätt och om du inte accepterar användandet kan vi inte garantera att Dplay kommer fungera som avsett.

Funktionscookies

“Funktionscookies” gör att Dplay kan komma ihåg val som du har gjort (t.ex. användarnamn, språk eller vilken region du befinner dig i) och möjliggör även förbättrade och mer personliga funktioner.

Vi använder funktionscookies för att:

i) komma ihåg ändringar som du har gjort beträffande textstorlek, teckensnitt och andra delar av Dplay som du kan anpassa;

ii) komma ihåg ifall du redan svarat på undersökningar och liknande;

iii) erbjuda proaktiva chattfunktioner som support;

iv) visa dig som inloggad på Dplay; och

v) dela information med samarbetspartners när det behövs för att tillhandahålla specifika tjänster på Dplay (sådan information delas bara när det behövs och får inte användas för andra ändamål än för att tillhandahålla den aktuella tjänsten).

Cookies vi klassat som funktionscookies användas inte för att:

- rikta annonser till dig på någon annan webbplats. 

En del av våra funktionscookies används av tredje parter för att hjälpa oss i vårt arbete. Sådana parter får inte använda funktionscookies på andra villkor eller för andra ändamål än de som anges ovan.

Du kan själv bestämma om funktionscookies tillåts eller inte, men nekar du funktionscookies kommer vissa tjänster inte fungera och det stöd vi kan erbjuda dig kommer också begränsas. Det finns även risk att det hindrar oss att komma ihåg att du tackat nej till en specifik service.

Målinriktade cookies

”Målinriktade cookies” är kopplade till tjänster som tillhandahålls av tredje parter, såsom "Gilla"- och "Dela"-knapparna. Den tredje parten som tillhandahåller dessa tjänster gör det i utbyte mot att de får information om att du har besökt den aktuella sidan. De används ofta av annonsörer för att lära sig om onlinebeteende. Dessa cookies används för att räkna ut vilken reklam som är mest relevant för dig baserat på din surfhistoria, din IP-adress och var du befinner dig geografiskt. Reklamen anpassas sedan efter din profil. De vet däremot inte vem du är.

Tredjeparts-cookies

Vi använder en mängd olika tjänster från tredje parter på Dplay. Dessa tjänster använder ibland cookies också. Du kan välja att neka tredjeparts-cookies genom att följa instruktionerna i avsnittet ”Inställningar i din webbläsare”.

Bland annat används tredjepartscookies föra statistik över hur du använder Dplay. Här använder vi system från Google Analytics och Comscore för att se hur många olika sidor som visades, vilka sidorna var och vilka klipp du tittat på. Ibland kompletterar vi den kunskapen med frågeformulär för att ge oss en ännu bättre bild över hur Dplay används. Informationen vi samlar in är för vårt interna bruk och används inte för att identifiera dig.

Om vi samarbetar med tredjepartsleverantörer ställer vi krav på hur de ska agera. Deras faktiska agerande ligger däremot utanför vår kontroll och om du tillåter tredjepartscookies är det upp till dig själv att kontrollera hur leverantören använder sina cookies.

Inställningar i din webbläsare

En webbläsare är den programvara som används för att ansluta till internet.

Det finns ett antal olika sätt att hantera cookies. Du kan radera, neka, ta bort och aktivera cookies efter eget tycke. Dina inställningar gäller specifikt för webbläsaren och datorn du ställer in dem på, så använder du olika datorer måste du ställa in dina cookie-inställningar på varje webbläsare du använder.

För att ta reda på hur du justerar dina webbläsarinställningar kan du läsa mer på följande webbplatser: www.minacookies.se eller www.minacookies.se/ditt-val