Typiskt, din webbläsare stöds inte av oss.

Bara så du vet så kommer vissa funktioner på sajten inte fungera så bra (och andra kanske inte alls) med din webbläsare. Till höger finns några förslag på browsers som vi vet fungerar mycket bättre. Testa gärna att ladda ner någon av dessa.

Användarvillkor


Allmänna villkor för Dplay

Välkommen till Dplay som är en ny playtjänst på den svenska streamingmarknaden (”Dplay”). Dplay tillhandahålls av Discovery Corporate Services Limited med registrerad address: Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YB ("Discovery", ”vi", "oss" och/eller "vår"). Tillsynsmyndighet för Dplay är Ofcom.

Dessa allmänna villkor ("Villkoren") gäller för Dplay. Genom att använda Dplay accepterar och åtar du dig att följa Villkoren samt ingår ett bindande avtal med Discovery (”Avtalet”). Om du inte accepterar Villkoren äger du inte rätt att använda Dplay. Vid misstanke om brott mot Villkoren förbehåller vi oss rätten att när som helst och utan förklaring neka dig tillträde till Dplay.

Ytterligare villkor kan gälla för vissa delar eller funktioner av Dplay, såsom exempelvis tävlingar. Sådana villkor finns tillgängliga vid den specifika delen/funktionen. Vi rekommenderar dig därför att gå igenom villkoren för alla delar och/eller funktioner av Dplay. Om tävlingsvillkor eller liknande avviker från Villkoren gäller de specifika villkoren i första hand.

Teknikutvecklingen går fort och vi förbehåller oss därför rätten att göra ändringar i Villkoren. Skulle vi behöva uppdatera Villkoren säger vi till i förväg och skulle en ändring medföra en tydlig nackdel för dig har du alltid rätt att säga upp ditt konto med omedelbar verkan. Säger du inte upp ditt konto innan ändringen träder i kraft anses du automatiskt ha accepterat ändringen. Vi rekommenderar dig att gå igenom Villkoren regelbundet då du genom att fortsätta använda Dplay accepterar våra ändringar.

Innehåll, tillgänglighet och enheter

Även om Discovery äger och driver flertalet tv-kanaler kan vi inte garantera att allt innehåll på våra tv-kanaler kommer vara tillgängligt på Dplay, utan vi har full bestämmanderätt över vilka program som väljs, redigeras, uppdateras och görs tillgängliga på Dplay. Vi förbehåller oss även rätten att ta bort och ändra innehåll i Dplay när som helst.

Vi strävar efter att Dplay alltid ska vara tillgänglig, men vi kan inte garantera att din användning kommer att vara oavbruten eller problemfri. Vi förbehåller oss även rätten att stänga ner Dplay av tekniska, underhålls- eller driftsmässiga skäl.

För att kunna se innehåll på Dplay måste du ha en enhet som är kompatibel med tjänsten och en tillräckligt snabb internetanslutning. Det är ditt ansvar att se till att din utrustning, mjukvara och anslutning är lämpliga för att ta del av innehållet. Vi är inte ansvariga för eventuella kostnader du har för att ta del av innehållet på Dplay.

Du kan använda Dplay på en mängd olika enheter (dator, mobil, surfplatta etc.) och dessa Villkor gäller oavsett vilken enhet du använder. Du har rätt att använda Dplay på tre olika enheter och kan strömma Dplay på två av dessa samtidigt. 

Eftersom enheterna skiljer sig åt lämnar vi ingen garanti för att funktioner eller innehåll kommer fungera eller finnas tillgängliga på någon särskild enhet.

Konton

Dplay erbjuder ett brett utbud av underhållning. Vissa delar av Dplay tillhandahålls kostnadsfritt medan andra delar kräver att du har ett premiumkonto. 

Från tid till annan kan vi även erbjuda kampanjerbjudanden eller andra lösningar som skiljer sig från våra vanliga erbjudanden. Om villkoren för sådana erbjudanden avviker från Villkoren kommer vi lyfta fram detta särskilt, antingen vid registreringen eller på annat sätt.

i) Gratiskonto

Ett gratiskonto är kostnadsfritt och innehåller färre funktioner och mindre innehåll än ett Premiumkonto. Gratiskontot kommer innehålla reklampauser och liknande och kan ha ytterligare restriktioner på kvalitet och prestanda.

Ett gratiskonto gäller tillsvidare och kan sägas upp direkt utan uppsägningstid.

ii) Premiumkonto

Premiumkontot kommer ha mer innehåll än gratiskontot och kommer även vara fritt från reklampauser (gäller ej livesändningar). 

Premiumkontot kostar pengar och löper i avtalsperioder om 30 dagar fram till att antingen du själv eller vi avslutar det. 

iii) Andra konton

Andra kontotyper kan erbjudas av tredje parter som en del av deras egna produkter och tjänster. Det är då viktigt att veta att vi inte är ansvariga för de produkter och tjänster som tillhandahålls av den tredje parten. Vi är inte heller bundna av vad en sådan tredje part utlovar om Dplay utan vi har rätt att anpassa, avbryta eller på annat sätt ändra våra erbjudanden enligt dessa Villkor.

Vill du kontrollera vad som ingår i ditt konto kan du hitta specifik och detaljerad information på "Ditt konto".

iv) Drop in-användare

Det går även att använda delar av Dplay som drop in-användare, dvs. utan att skapa ett konto. Dessa Villkor gäller även för sådant användande. Som drop in-användare har du alltså samma skyldigheter som om du tecknat ett konto men du får inte tillgång till de servicefunktioner och rättigheter som följer med ett konto. Vi uppmanar dig därför att teckna ett konto.

Kampanjer

Discovery kan från tid till annan komma med kampanjerbjudanden. Sådana kampanjer kommer gälla under begränsad tid och för vissa utvalda användare. Exempelvis kan Discovery erbjuda testperioder där nya användare får möjlighet att prova premiumtjänsten gratis under en tid. Vilka som kan ta del av en kampanj kommer framgå av erbjudandet. Där kommer även avvikande villkor presenteras. Avvikande villkor kommer äga företräde framför dessa Villkor. 

Discovery förbehåller sig alltid rätten att neka användare rätten att ta del av kampanjer. 

Personuppgifter

När du registrerar dig för Dplay kommer du behöva registrera användaruppgifter. Dina användaruppgifter kommer behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy som finns att läsa på Dplay. I samband med att du registrerar ditt konto på Dplay samtycker du till att vi behandlar dina uppgifter enligt policyn.

Ångerrätt

Ditt köp av ett avgiftsbelagt konto till Dplay utgör ett köp av en tjänst enligt distansavtalslagen. För din del innebär detta att du har rätt att frånträda köpet (så kallad ångerrätt) inom 14 dagar från att du tecknat kontot (så kallad ångerfrist). Om du önskar ångra ditt köp ber vi dig kontakta vår kundtjänst på kundtjanst@dplay.se. 

För att allt ska gå så smidigt som möjligt får du gärna ange följande uppgifter:

- Användarnamn

- E-postadress

- Ordernummer

- Information om din mobiltelefon som angavs vid registreringen

Vänligen observera att du samtycker till att Dplay kommer aktiveras om du loggar in på Dplay och börjar titta på ett program. Om du börjar använda Dplay förfaller din ångerrätt och du har då inte längre rätt att ångra ditt köp, detta även om den ovan nämnda ångerfristen inte löpt ut.

Ångrar du dig inom ångerfristen kommer vi återbetala dig så snart vi kan, dock senast 14 dagar från den dag vi mottog ditt meddelande om att du önskat frånträda Avtalet.

Betalning

Vårt svenska bolag hanterar betalningsprocessen för Dplay. Det svenska bolaget är Discovery Networks Sweden AB med adress Rådmansgatan 42, 113 57 Stockholm, och med organisationsnummer 556431-2469 (”Discovery Sverige”).

För att få tillgång till avgiftsbelagda delar av Dplay behöver du ange användaruppgifter och välja betalningsmetod ("Betalningsmetod").

i) Löpande debitering. Genom att teckna ett avgiftsbelagt konto godtar du att Discovery Sverige månadsvis i förskott drar månadsavgiften genom din valda Betalningsmetod. Eftersom man kan teckna upp sig på Dplay löpande debiterar vi inte efter kalendermånad utan efter ditt kontos förnyelsedatum. Har du gjort ytterligare köp inom Dplay, uppgraderat ditt konto eller på annat sätt ådragit dig ytterligare kostnader, kommer även sådana kostnader dras via din Betalningsmetod. Ändras ditt konto kan också dagen för debitering ändras. 

För att undvika att debiteras för en ny månadsavgift när du vill säga upp Dplay är det viktigt att du avslutar ditt avgiftsbelagda konto i god tid innan kontot förnyas. Vill du kontrollera när ditt konto förnyas kan du gå till vår webbplats och klicka på länken "Visa faktureringshistorik" på "Ditt Konto".

ii) Prisändringar. Vi förbehåller oss rätten att ändra priset för Dplay och anknytande tjänster när vi anser det motiverat. Vi kommer meddela alla prisändringar i förväg och de kommer träda i kraft tidigast 30 dagar efter vi meddelat dig om prisändringen. 

iii) Ingen återbetalning. Kostnaden för ett avgiftsbelagt konto debiteras månadsvis i förskott. Säger du upp Dplay kommer du ha fortsatt tillgång till ditt konto fram till slutet av den förbetalda avtalsperioden och du har därför inte rätt till någon återbetalning av outnyttjade eller delvis använda perioder. 

iv) Betalningsmetoder. Du kan uppdatera din valda Betalningsmetod genom att gå till vår webbplats och klicka på "Ditt konto". 

Om din valda Betalningsmetod av någon anledning inte skulle fungera (giltighetstiden på ditt kontokort kan ha löpt ut eller det kanske inte finns tillräckligt med pengar på kontot) behöver du föra över mer pengar eller byta Betalmetod så vi får betalt. Du ska vara medveten om att ditt konto inte automatiskt sägs upp bara för att betalningen inte gick igenom, utan du fortsätter vara betalningsansvarig för avgifter så länge ditt avgiftsbelagda konto är aktivt. Vill du säga upp ditt avgiftsbelagda konto behöver du informera oss om det enligt avsnittet ”Uppsägning” nedan.

Ditt användande av Dplay

Du får bara använda Dplay på ett sätt som är förenligt med dessa Villkor, riktlinjer vi ger ut och andra tillämpliga lagar och förordningar. Användande av Dplay förutsätter även att:

i) du är 18 år eller äldre;

ii) du är bosatt i Sverige;

iii) du är en fysisk person (dvs. inte ett bolag eller agerar i egenskap av näringsidkare);

iv) du accepterar att inte vidaredistribuera någon del av Dplay utan vårt skriftliga tillstånd;

v) du samtycker till att inte ändra eller modifiera någon del av Dplay eller tillhörande teknik;

vi) du accepterar att inte bereda dig tillgång till vårt innehåll genom någon teknik eller metod annat än användargränssnitt som antingen tillhandahålls av oss eller som vi uttryckligen godkänt;

vii) du accepterar att inte använda Dplay för kommersiellt bruk och/eller försöker kontakta eller värva Dplays användare för något kommersiellt syfte utan föregående skriftligt tillstånd; 

viii) du samtycker till att inte använda eller starta någon mjukvara eller liknande som belastar Dplay mer än vad som kan anses utgöra normalt användande; och

ix) du lämnar korrekta uppgifter om dig själv när du registrerar dig på Dplay. Genom att du registrerar dig intygar du att uppgifterna är korrekta och du åtar dig att tillhandahålla identifikationshandlingar vid förfrågan från oss.

Inloggningsuppgifterna är personliga och får inte lämnas ut till någon annan och du ansvarar för att bevara inloggningsuppgifterna så att ingen obehörig kan ta del av dem.

Dplay är inte avsedd att användas av barn utan en målsmans medverkan, övervakning och samtycke. En målsman som ger sitt barn tillgång till Dplay är ensamt ansvarig för att avgöra vilket innehåll som är lämpligt för barnet samt ansvarar för att användandet inte bryter mot dessa Villkor.

Geo-blockering

Vi har inte rätt att sända allt innehåll i Dplay i alla länder och vi har därför nationella versioner av Dplay. Av den anledningen använder vi "geo-blockerande" åtgärder för att förhindra tillgång till Dplay utanför landet. Tecknar du ett svenskt konto får du endast tillgång till svenska Dplay och kan bara använda Dplay i Sverige. Du får inte försöka kringgå våra geo-blockerande åtgärder för att komma åt innehållet i Dplay om du befinner dig utomlands. Gör du det är det ett allvarligt brott mot dessa Villkor.

Immateriella rättigheter

Dplay och innehåll på Dplay skyddas av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. Detta innebär bland annat att du inte har rätt att sprida eller kopiera materialet, låta annan använda dina inloggningsuppgifter, försöka kringgå kopieringsskydd, göra innehållet tillgängligt genom offentligt framförande eller använda Dplay i ett kommersiellt syfte. 

Du får bara använda Dplay för privat bruk och du ansvarar för att varken du själv eller någon annan använder ditt konto eller något material i strid med lagar och regler, eller i strid med dessa Villkor.

Brott mot denna bestämmelse ska alltid anses vara ett väsentligt avtalsbrott och leder det till skador för Discovery ansvarar du för att kompensera oss för skador eller förluster till följd av ditt agerande.

"Dplay” är ett registrerat varumärke tillhörande Discovery Communications Inc. och får inte användas utan föregående samtycke.

Länkning

Vi välkomnar länkning till Dplay. Du är tillåten att skapa en hyperlänk till Dplay inklusive djuplänkningar till relevanta sidor på Dplay under förutsättning att:

i) du skriftligen kontaktar oss på förhand och informerar oss om sådan tilltänkt länkning;

ii) du inte tar bort eller döljer annonser, meddelanden om upphovsrätt eller andra meddelanden på Dplay;

iii) länken inte anger eller antyder att vi eller Dplay på något sätt sponsrar eller stödjer din webbplats;

iv) länken är för icke-kommersiella ändamål och du länkar på ett sätt som är rättvist, lagligt, inte drar nytta av eller skadar vårt anseende; och

v) du genast tar bort länken till Dplay efter skriftligt meddelande från oss.

Du får inte ”frame”-länka Dplay eller inkorporera någon immateriell rättighet som tillhör oss eller våra licensgivare med en annan webbplats eller tjänst.

Observera att du ansvarar själv för och måste säkerställa att din länkning sker på ett korrekt sätt. Att vi inte invänder mot länkning medför inte att det är fritt fram utan du behöver själv kontrollera så att allt går rätt till. Du kan exempelvis behöva kontrollera så att våra innehållsleverantörer inte har egna villkor för hur deras material får användas. 

Som en service kan vi från tid till annan lägga upp länkar till tredje parters webbplatser eller andra tjänster. En länk till en annan webbplats eller tjänst utgör inte ett godkännande av webbplatsen eller tjänsten (eller av någon produkt, tjänst eller annat material som erbjuds där) av oss eller våra licensgivare. Följer du en länk till en tredje parts webbsida bör du kontrollera eventuella användarvillkor och personuppgiftspolicys som kan gälla för sådana sidor.

Uppsägning av ditt avgiftsbelagda konto på Dplay

Du kan säga upp ditt konto när som helst. Du kommer då fortsätta att ha tillgång till Dplay fram till slutet av den pågående avtalsperioden. Vi ger inga återbetalningar eller tillgodohavanden för delvis använda avtalsperioder eller osedda filmer och TV-serier. 

För att säga upp och avregistrera dig från ett konto gå till "Ditt konto" på vår webbplats och följ instruktionerna där. Klicka på "Visa faktureringshistorik" på "Ditt konto" för att se när ditt konto kommer stängas. 

Vi kommer att avsluta ditt konto på Dplay om vi misstänker att du brutit mot Villkoren eller om vi annars anser det motiverat.

Ansvarsbegränsning

Dplay erbjuds i befintligt skick, vilket bland annat innebär att vi äger rätt att när som helst ta bort och/eller lägga till innehåll. Vi strävar efter att göra Dplay så bra som möjligt men vi kan inte garantera att Dplay alltid fungerar som den ska eller att efterfrågat innehåll finns tillgängligt. 

Om du är en betalande användare och kan visa att ett fel i Dplay begränsat din användning på ett väsentligt sätt, kan vi förlänga ditt konto med en tid som motsvarar den tid du inte haft tillgång till ditt avgiftsbelagda konto på Dplay. 

Vårt ansvar för fel begränsar sig till vad som anges ovan. Därutöver bär vi inget ansvar för några skador - vare sig direkta eller indirekta skador - till följd av fel eller brister i Dplay. Detta innebär bland annat att vi inte i något fall ansvarar för skador i form av datahaverier eller förlust av data.

Synpunkter och klagomål

Vi hoppas att du kommer gilla Dplay och vi välkomnar alla förslag till förbättringar. Om du vill lämna förslag eller synpunkter om något på Dplay eller om du har ett klagomål får du gärna kontakta vår kundservice på kundtjanst@dplay.se. Alternativt kan du ringa oss på 0771-999 555 vardagar mellan klockan 08:00 och 23:30 och helger mellan kl 09:00 och 23:30.

Överlåtelse

Discovery äger rätt att, utan föregående meddelande och utan samtycke från dig, överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet och dessa Villkor till annan. Du äger inte rätt att överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet och Villkoren till annan.

Lagval och jurisdiktion

Dessa Villkor och eventuella tvister eller krav som kan uppstå avseende Dplay och Avtalet ska lyda under och tolkas enligt svensk lag och vid svensk domstol.